Chi Phí Sử Dụng Vốn Bình Quân Là Gì? Công Thức Tính Chính Xác Nhất

Đã kiểm duyệt nội dung

Trong thế giới kinh doanh, việc hiểu và quản lý chi phí là chìa khóa quan trọng để đảm bảo sự phát triển và bền vững của một doanh nghiệp. Trong số các loại chi phí cơ bản, chi phí sử dụng vốn bình quân đóng một vai trò quan trọng. Nhưng bạn đã biết cách tính toán và áp dụng chi phí này như thế nào chưa? Hãy cùng chúng tôi khám phá thông qua bài viết dưới đây từ Cetrob.edu.vn.

ẢNH

Chi phí sử dụng vốn Bình Quân gọi là gì?

Trong ngữ cảnh của doanh nghiệp, Chi phí Sử dụng Vốn Bình Quân (WACC – Weighted Average Cost of Capital) đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá hiệu suất tài chính và xác định giá trị của doanh nghiệp. Đơn giản, WACC là một phương pháp đo lường chi phí trung bình mà một doanh nghiệp phải chịu để có được một đơn vị tiền tệ.

Để hiểu rõ hơn, hãy tưởng tượng WACC là một loại phí mà doanh nghiệp phải trả cho việc sử dụng vốn từ các nguồn khác nhau như cổ đông, người cho vay, hoặc nhà đầu tư. Cụ thể, WACC được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm của các loại vốn này trong cơ cấu tài chính của doanh nghiệp. Các nguồn vốn phổ biến bao gồm cổ tức từ cổ đông, lợi tức từ cổ phiếu ưu đãi, lãi suất từ trái phiếu, và chi phí của nợ vay.

Với việc hiểu rõ WACC, doanh nghiệp có thể đánh giá được tính hiệu quả của các dự án đầu tư, xác định giá trị của doanh nghiệp, và ra quyết định về việc thu hút vốn một cách hiệu quả nhất. Điều này làm nền tảng cho quyết định chiến lược và tài chính của doanh nghiệp, giúp họ tối ưu hóa lợi nhuận và tăng cường giá trị cổ đông.

Ý nghĩa của chi phí sử dụng vốn bình quân trong doanh nghiệp

Bằng cách tính toán WACC, bạn sẽ hiểu được những gì mà một doanh nghiệp phải trả cho mỗi đồng tiền được sử dụng để tài trợ hoạt động kinh doanh. Nó là chỉ báo quan trọng cho sự hiệu quả tài chính và quyết định chiến lược của doanh nghiệp.

Nợ vay và vốn chủ sở hữu đều chơi vai trò quan trọng trong cấu trúc vốn của một công ty. Các nhà đầu tư và cổ đông mong đợi nhận được lợi nhuận từ số tiền hoặc vốn họ đã đầu tư. Do đó, chi phí vốn thể hiện lợi nhuận mà họ kỳ vọng. WACC phản ánh mức độ lợi nhuận mà họ mong đợi.

WACC không chỉ là một công cụ tính toán, mà còn là một bước định hình quan trọng trong quyết định chiến lược của doanh nghiệp. Ví dụ, nó có thể được sử dụng để đánh giá tính khả thi của các quyết định chiến lược như sáp nhập hoặc mở rộng. WACC đại diện cho tỷ lệ chiết khấu được áp dụng cho dòng tiền với mức độ rủi ro tương tự như toàn bộ doanh nghiệp.

Nếu một cơ hội đầu tư có tỷ lệ lợi nhuận nội bộ thấp hơn so với WACC, điều này thường gợi ý rằng công ty nên xem xét mua lại cổ phiếu của mình hoặc chi trả cổ tức thay vì đầu tư vào dự án đó. Điều này giúp doanh nghiệp tối ưu hóa lợi nhuận và tăng giá trị cho cổ đông.

ẢNH

Xem thêm:  Finhay Lừa Đảo Hay Không? Bạn Có Nên Đầu Tư Hay Không?[Giải Đáp]

Công thức tính chi phí sử dụng vốn bình quân

Khi xác định được chi phí sử dụng vốn trung bình một cách chính xác, doanh nghiệp có thể đưa ra những quyết định chiến lược đúng đắn, giúp bảo đảm sự phát triển mà không lo lắng về rủi ro và thua lỗ. Để thực hiện điều này, chúng ta cần áp dụng một công thức cụ thể, và dưới đây là công thức tính toán:

WACC = (E/V) x Re + (D/V) x Rd x (1 – Tc)

Trong công thức này:

 • WACC biểu thị cho chi phí sử dụng vốn trung bình, là chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp.
 • E/V là tỷ lệ tài chính theo số vốn của chủ sở hữu, tức là tỷ lệ vốn chủ sở hữu so với tổng số vốn.
 • Re là lợi tức hoặc lợi nhuận mà chủ sở hữu mong đợi từ việc đầu tư vào doanh nghiệp.
 • D/V là tỷ lệ tài chính theo số nợ của chủ sở hữu, tức là tỷ lệ vốn nợ so với tổng số vốn.
 • Rd là chi phí của nợ vay, thường là lãi suất hoặc mức lợi tức mà doanh nghiệp phải trả cho người cho vay.
 • Tc là số tiền thuế mà doanh nghiệp phải nộp định kỳ, giả sử rằng lợi nhuận trước thuế được tính trong công thức.

Bằng cách áp dụng công thức này, doanh nghiệp có thể đánh giá được chi phí sử dụng vốn của mình một cách chính xác và hiệu quả, từ đó đưa ra những quyết định tài chính phù hợp và chiến lược phát triển bền vững.

Ví dụ về chi phí sử dụng vốn bình quân

Cách tính toán chi phí sử dụng vốn đầu tư bình quân có thể là một thách thức đối với nhiều người. Để giúp quý độc giả hiểu rõ hơn và áp dụng dễ dàng hơn, dưới đây là một ví dụ cụ thể:

Giả định chúng ta xem xét một doanh nghiệp có tổng vốn đầu tư là 500 tỷ đồng, được hình thành từ các nguồn vốn sau:

 • Vốn sở hữu: 200 tỷ đồng, chiếm 40% cổ phần.
 • Kế hoạch huy động thêm vốn: 300 tỷ đồng.

Kế hoạch huy động vốn được thực hiện với cấu trúc tối ưu. Theo ước tính, chi phí sử dụng vốn vay trước thuế là 10%/năm, chi phí sử dụng cổ phần ưu đãi là 12%/năm và chi phí sử dụng lợi nhuận để lại là 14%.

Dựa trên những thông tin này, chúng ta có thể áp dụng công thức tính toán chi phí sử dụng vốn đầu tư bình quân như sau:

 • Chi phí sử dụng vốn vay sau thuế: 10% x (1 – 20%) = 8%
 • Chi phí sử dụng vốn đầu tư bình quân: (54% x 8%) + (0.6% x 12%) + (40% x 14%) = 9.92%.

Kết quả này cho thấy rằng chi phí sử dụng vốn đầu tư bình quân của doanh nghiệp là 9.92%. Điều này cung cấp thông tin cần thiết để đưa ra quyết định chiến lược về việc sử dụng vốn đầu tư một cách hiệu quả nhất cho doanh nghiệp.

ẢNH

Xem thêm:  Hướng Dẫn Rút Tiền ViettelPay Miễn Phí Tại ATM/ Quầy Giao Dịch

Chi phí sử dụng vốn bình quân có hạn chế như thế nào?

Tính toán WACC có thể trở nên phức tạp nếu bạn không quen với tất cả các yếu tố đầu vào liên quan. Một mức nợ cao hơn thường tương đương với việc nhà đầu tư hoặc công ty sẽ yêu cầu mức WACC cao hơn.

Các bảng cân đối phức tạp hơn, ví dụ như việc có nhiều loại nợ với các mức lãi suất khác nhau, có thể làm cho việc tính toán WACC trở nên khó khăn hơn.

Có nhiều yếu tố đầu vào cần xem xét khi tính toán WACC, như lãi suất và thuế suất – tất cả đều có thể bị ảnh hưởng bởi điều kiện kinh tế và tình hình thị trường.

Cùng với nhau, cấu trúc tài chính của một công ty, bao gồm cả hỗn hợp giữa nợ và vốn chủ sở hữu, được xem là cơ cấu vốn của công ty. Một hạn chế của WACC là nó giả định một cấu trúc vốn tĩnh không thay đổi trong tương lai. Nghĩa là, WACC giả định rằng cấu trúc vốn hiện tại sẽ không thay đổi trong tương lai.

Những hạn chế này cần được xem xét cẩn thận khi sử dụng WACC để đánh giá hiệu suất tài chính và đưa ra quyết định chiến lược cho doanh nghiệp.

Học được gì qua chi phí sử dụng vốn bình quân?

Từ những phân tích trên, chúng ta có thể rút ra một số bài học quan trọng như sau:

 • Sự Hiểu Biết Sâu Rộng và Tính Toán Hiệu Quả: Hiểu biết vững vàng về chi phí sử dụng vốn đầu tư bình quân là yếu tố quan trọng cho việc đầu tư thành công. Nếu không phân bổ vốn một cách hợp lý cho các hoạt động, doanh nghiệp có thể dễ dàng rơi vào tình trạng thua lỗ.
 • Logic và Hiểu Biết Sâu Sắc: Tính toán chi phí sử dụng vốn đầu tư bình quân không chỉ là việc thuộc lòng công thức. Điều này đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về các nguồn vốn đầu vào, chỉ khi đó chúng ta mới có thể tính toán một cách hợp lý và có hiệu quả.
 • Vốn Bình Quân và Quyết Định Chiến Lược: Vốn bình quân đóng vai trò quan trọng trong việc lập kế hoạch cho doanh nghiệp. Nó, cùng với các yếu tố như vốn điều lệ, biên lợi nhuận gộp, tỷ lệ sở hữu cổ phần, tạo nên cơ sở cho việc đưa ra quyết định chiến lược cho doanh nghiệp.

Những bài học này là những nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp xây dựng và thực hiện chiến lược tài chính một cách hiệu quả và bền vững.

Trên đây là tất cả các thông tin cơ bản liên quan đến chi phí sử dụng vốn Bình Quân, bao gồm ý nghĩa, công thức tính và một ví dụ cụ thể. Hy vọng rằng qua bài viết này, quý vị sẽ có thêm kiến thức và kinh nghiệm để đầu tư một cách hiệu quả hơn. Nếu quý vị quan tâm đến các vấn đề tài chính và đầu tư, đừng quên theo dõi Cetrob.edu.vn để cập nhật những thông tin mới nhất và những kiến thức bổ ích. Chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi!

Thông tin được biên tập bởi: Cetrob

5/5 - (8621 bình chọn)

Chuyên Gia Doãn Triết Trí

Doãn Triết Trí Là Chuyên Gia Trong Lĩnh Vực Tài Chính Ngân Hàng, 5 Năm Kinh Nghiệm Cố Vấn Kinh Doanh Tại Singapore Telecommunications Và Hiện Tại Đang Là Giám đốc phát triển tại ngân hàng UOB Bank. Muốn Chia Sẻ Những Kiến Thức Mới Nhất Về Các Vấn Đến Liên Quan Đến Tài Chính Bao Gồm Tiền Tệ, Thị Trường, Tỷ Gía,.. Đến Với Các Độc Gỉa Trên Toàn Thế Giới

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
error: Content is protected !!